دنیای کلمات یک بازی آموزشی انگلیسی است، در جمع دانش آموزانی مثل خودِ تو که کمک می کنه دانش واژگانت رو بسنجی! وارد سایت شو و با یک کلیک بازی رو شروع کن! تا این لحظه 666 نفر در مسابقه دنیای واژه ها شرکت کرده اند!

World of Words (WoW) is an educational game for students like you that helps you to test your vocabulary knowledge! Log in and start the game just by one click! So far 666 students have participated in World of Words contest!

World of Words (WoW) Contest!
مسابقه دنیای کلمات
wow Start

Web Surfing with us

Follow Mr. Kazem Ghalamchi's web surfing and read his recommended articles about education in this unique library.

Online teacher

Here, see Saraye Danesh Schools' English classes.

Students Essays

Read the students' essays, written based on English textbook vocabulary.

Students Presentations

See Students' presentations .