Result  
Correct:27+5 +135
New words:27+10 +270
Incorrect:14-2 -28
Not Answered:0-1 0
 Saved Time (min.): 0+1 0
Total Score: +377
Incorrect answers
Peru   پرو
Part of the lake is in Peru.
قسمتی از این دریاچه در کشور پرو قرار دارد.
culture   فرهنگ
They are people of a different culture.
آن‌ها مردمانی با فرهنگی متفاوت هستند.
pilgrim    زائر
There are many pilgrims in Mashhad.
زائران زیادی در مشهد هستند.
historical site   مکان تاریخی
We visited the historical sites of the country.
ما از مکان‌های تاریخی کشور دیدن کردیم.
Taj Mahal   تاج محل
Taj Mahal was constructed with special materials.
تاج محل با استفاده از مواد خاصی ساخته شده است.
destination   مقصد
Tehran was our final destination.
تهران مقصد نهایی ما بود.
plan   برنامه - نقشه
We should have a plan for the future.
ما باید برای آینده برنامه‌ای داشته باشیم.
choice   انتخاب
Now you know all the facts, you can make a wise choice.
حالا که همه‌ی حقایق را می‌دانی، می‌توانی عاقلانه انتخاب کنی.
international   بین المللی
The cease- fire is supervised by international organizations.
آتش بس از سوی سازمان‌های بین المللی نظارت می‌شود.
agent   مامور
My brother was a police agent.
برادرم یک مامور پلیس بود.
hospitable   مهمان نواز
The villagers were very hospitable towards anyone who passed through.
روستائیان نسبت به همه‌ی رهگذران بسیار مهمان نواز بودند.
traditional   سنتی
You can eat traditional Mexican food in this restaurant.
شما می‌توانید غذای سنتی مکزیکی در این رستوران میل کنید.
site   مکان
Here is a good site for a deep well.
اینجا مکان خوبی برای حفر یک چاه عمیق است.
range   چراگاه/دامنه
Range is a land covered with grass and used by cattle.
چراگاه زمینی است که ازعلف پوشیده شده و توسط احشام استفاده می‌شود.
Correct answers
China   چین
China is the world's most populous country.
چین پرجمعیت ترین کشور دنیا است.
India   هند
India is an exciting country and Mumbai is one of its biggest cities.
هند کشوری هیجان انگیز است و بمبئی یکی از بزرگترین شهرهای آن است.
entertainment   تفریح- سرگرمی
There was also music for entertainment.
به عنوان سرگرمی موسیقی نیز وجود داشت.
billion   میلیارد
The government has invested billions of Tomans in the project.
دولت میلیارد‌ها تومان در این پروژه سرمایه گذاری کرده است.
ceremony    جشن
Last night was my sister's wedding ceremony.
دیشب مراسم ازدواج خواهر من بود.
vacation   تعطیلات- مرخصی
They went to Europe on vacation.
آن‌ها برای تعطیلات به اروپا سفر کردند.
Brazil   برزیل
Brazil is now the largest grower of sugar cane in the world.
امروزه، برزیل بزرگترین تولیدکننده‌ی نیشکر در دنیا است.
paradise   بهشت
This school is really a paradise for children.
این مدرسه واقعا برای بچه‌ها مثل بهشت است.
desert   بیابان
They were lost in the desert for nine days.
آن‌ها نه روز در بیابان گم شده بودند.
tourist   گردشگر
Millions of tourists visit Rome every year.
هر‌ساله میلیون‌ها توریست از رم دیدن می‌کنند.
ancient   باستانی
In ancient times, people lived in this valley.
در زمان‌های باستان، مردم در این دره زندگی می‌کردند.
booklet   دفترچه
A booklet is a very short book that contains information.
دفترچه کتابی بسیار کوچک است که حاوی اطلاعات است.
train ticket   بلیط قطار
I lost my train ticket, what should I do?
بلیط قطارم را گم کرده‌ام , باید چکار کنم؟
website   وبگاه
There are so many visitors to the website.
تعداد بازدیدکنندگان این وبگاه زیاد است.
Africa   آفریقا
I had a great time on my trip to Africa.
در سفرم به آفریقا اوقات خوشی را سپری کردم.
Italy   ایتالیا
The Romans lived in Italy more than 2,000 years ago.
رومی‌ها بیش از 2000 سال قبل در ایتالیا زندگی می‌کردند.
travel abroad   سفر به خارج از کشور
He traveled abroad in order to continue his studies.
او برای ادامه تحصیلات و مطالعاتش به خارج از کشور سفر کرد.
traveler   مسافر
Travelers and farmers are at times annoyed by mosquitoes.
مسافران و کشاورزان هر از گاهی از وجود پشه‌ها رنج می‌برند.
pyramid   هرم
There are no pyramids in Europe.
هیچ هرمی در اروپا وجود ندارد.
Egypt   مصر
Cairo, the capital of Egypt, is one of the most crowded cities in the world.
قاهره، پایتخت مصر، یکی از شلوغ ترین شهرهای دنیا است.
by air   از راه هوایی
I like travelling by air.
من مسافرت از راه هوایی را دوست دارم.
delicious   خوشمزه
Kebab is a delicious food.
کباب غذای خوشمزه‌ای است.
France   فرانسه
France makes a lot of movies.
فرانسه فیلم‌های زیادی می‌سازد.
Spain   اسپانیا
Pablo Picasso was born in Malaga, Spain, in 1881.
پابلو پبکاسو در سال 1881 در مالاگای اسپانیا به دنیا آمد.
airport   فرودگاه
Mehrabad airport is one of Tehran's airports.
فرودگاه مهرآباد یکی از فرودگاه‌های شهر تهران است
Iran   ایران
Most caviar comes from the Caspian Sea, especially from Iran.
بیشتر خاویار دنیا از دریای خزر، مخصوصا ایران، به دست می‌آید.
Beijing   پکن
We visited Beijing last summer.
ما تابستان گذشته از پکن بازدید کردیم.