Result  
Correct:145+5 +725
New words:0+10 +0
Incorrect:0-2 0
Not Answered:0-1 0
 Saved Time (min.): 0+1 0
Total Score: +725
Correct answers
browsing the Internet   جستجو در اینترنت
They browse the internet in order to find an economic flight ticket to Tehran.
آنها در اینترنت جست و جو کردند تا بتوانند بلیط هواپیمایی اقتصادی برای رفتن به تهران پیدا کنند.
going to the movies   رفتن به سینما
My friends and I are going to the movies on Friday.
من و دوستانم جمعه به سینما می رویم.
sports news   اخبار ورزشی
My cousin always listens to sports news at precisely 9 p.m.
پسر خاله ی من همیشه راس ساعت 9 شب به اخبار ورزشی گوش می کند.
working in the garden   کار کردن در باغ
He is working in the garden right now.
او الان دارد در باغ کار می کند.
listening to the radio   گوش کردن به رادیو
Her grandmother listens to radio every morning.
مادر بزرگ او هرروز صبح رادیو گوش می کند.
playing computer games   بازی کردن بازی های کامپیوتری
Children love playing computer games.
بچه عا عاشق بازی های کامپیوتری هستند.
skiing   اسکی کردن
We are going skiing this weekend.
آخر این هفته به اسکی می رویم.
fishing   ماهیگیری
He doesn't like fishing at all.
او ماهیگیری را اصلا دوست ندارد.
watching movies   فیلم نگاه کردن
We are watching a movie at home tonight.
امشب قرار است در خانه یک فیلم نگاه کنیم.
walking in the park   پیاده روی در پارک
Walking in the park is both fun and some kind of sport.
پیاده روی در پارک هم لذت بخش است و هم نوعی ورزش است.
magazine   مجله
He reads the magazine every morning.
او هرروز صبح مجله می خواند.
cattle   گله‌ی گاو
A large cattle is kept in our farm.
یک گله‌ی بزرگ گاو در مزرعه‌ی ما نگهداری می‌شود.
chicken   مرغ
Kebab and chicken were cooked for the party.
کباب و مرغ برای مهمانی پخته شده بود.
hen   مرغ
Hens lay a good number of eggs these days.
این روزها، مرغ‌ها به تعداد خوبی تخم مرغ می‌گذارند.
horse   اسب
I want to buy a horse for Shadi.
می‌خواهم برای شادی یک اسب بخرم.
dog   سگ
We could hear dogs barking in the distance.
می‌توانستیم صدای پارس سگ‌ها در دوردست را بشنویم.
cow   گاو
We visited a dairy farm and saw some cows.
ما به یک دامداری رفتیم و چند گاو را دیدیم.
wind   باد
The wind was blowing from the east.
باد از سمت شرق می‌وزید.
animal   حیوان
Some animals hunt at night.
برخی حیوانات شبانه شکار می‌کنند.
work on the farm   در مزرعه کار کردن
Ali works on the farm every summer.
علی هر تابستان در مزرعه کار می‌کند.
plow   شخم زدن
Farmers start plowing in the spring.
کشاورزان شخم زدن را در بهار آغاز می‌کنند.
sunflower   آفتابگردان
Sunflower has seeds that can be eaten.
آفتابگردان دارای دانه‌هایی است که قابل خوردن هستند.
tractor   تراکتور
We had to use a tractor to pull the car out of the mud.
مجبور شدیم از یک تراکتور برای خارج کردن ماشین از گل استفاده کنیم.
hill   تپه
Hills are not as high as mountains.
تپه‌ها به اندازه‌ی کوه‌ها بلند نیستند.
mountain   کوه
Damavand is biggest mountain in Iran.
دماوند بزرگترین کوه ایران است.
fall   پاییز
The new university semester will start in the fall.
ترم جدید دانشگاه در پاییز شروع خواهد شد.
winter   زمستان
The road is often blocked by snow in the winter.
این راه معمولا در زمستان با برف مسدود می‌شود.
spring   بهار
We decided to spend the spring in Kish.
ما تصمیم گرفتیم که بهار را در کیش بگذرانیم.
summer   تابستان
We have breakfast on the balcony in the summer.
تابستان‌ها، صبحانه را در بالکن میل می‌کنیم.
snowy   برفی
We haven't had many snowy days this winter.
در این زمستان روزهای برفی زیادی نداشته‌ایم.
river   رودخانه
They're building new houses by the river.
آن‌ها در حال ساخت خانه‌های جدیدی در کنار رودخانه هستند.
sunny   آفتابی
This plant needs a warm, sunny place.
این گیاه به مکانی گرم و آفتابی نیاز دارد.
icy   یخی
Their car slipped several times on the icy street.
ماشین آن‌ها چندین بار بر روی خیابان یخی سر خورد.
rainy   بارانی
All areas of the country will be rainy tonight.
تمامی نواحی کشور امشب بارانی خواهند بود.
farm   کشتزار
He spent the summer working on a farm.
او در طول تابستان در یک کشتزار کار می‌کرد.
dry   خشک
The weather in Kashan is very dry today.
امروز، هوا در کاشان بسیار خشک است.
field   مزرعه، زمین
Three tractors are working in the field right now.
همین الان، سه تراکتور در حال کار بر روی زمین هستند.
thermometer   دماسنج
In January 2011, the thermometer showed a temperature of –32°C!
در ژانویه‌ی سال 2011، دماسنج دمایی برابر با -32 درجه سانتیگراد نشان داد!
flower   گل
Those children picked all the flowers.
آن کودکان همه‌ی گل‌ها را چیدند.
tree   درخت
We have several apple trees in the garden.
ما چندین درخت سیب در باغ داریم.
village   روستا
The whole village came to the wedding.
همه‌ی روستا به مراسم عروسی آمدند.
cinema   سینما
We're going to the cinema. Do you want to come along?
ما داریم به سینما می‌رویم. آیا تو هم می‌خواهی بیایی؟
boulevard   بولوار
We drove along the boulevard.
ما در طول بولوار رانندگی کردیم.
bus station   ایستگاه اتوبوس
All bus stations were very crowded yesterday.
همه‌ی ایستگاه‌های اتوبوس دیروز بسیار شلوغ بودند.
park   پارک
If the weather's nice, we could have a picnic in the park.
اگر هوا مناسب باشد، می‌توانیم به پارک برویم و پیک نیک کنیم.
train station   ایستگاه قطار
She was waiting for someone at the train station.
او در ایستگاه قطار منتظر کسی بود.
museum   موزه
The museum is full of precious treasures.
این موزه پر از گنج‌های گران‌بها است.
airport   فرودگاه
Mehrabad airport is a local airport in Tehran.
فرودگاه مهرآباد, فرودگاهی محلی در تهران است.
zoo   باغ وحش
How about taking the children to the zoo?
چطور است بچه‌ها را به باغ وحش ببریم؟
metro   مترو
He uses the public metro every morning.
او هرروز صبح از مترو عمومی استفاده می‌کند.
bridge   پل
They decided to build a bridge across the river.
آن‌ها تصمیم گرفتند پلی بر روی رودخانه بسازند.
shrine   مرقد
Imam Reza's holy shrine is located in Mashhad.
مرقد مقدس امام رضا (ع) در مشهد واقع است.
building   ساختمان
Thousands of buildings collapsed in the earthquake.
هزاران ساختمان در آن زلزله فرو ریختند.
stadium   ورزشگاه
The stadium has a seating capacity of 50000.
ظرفیت این استادیوم، 50000 نفر است.
tourist   جهانگرد
Millions of tourists visit Isfahan every year.
هر ساله میلیون‌ها توریست از اصفهان دیدن می‌کنند.
restaurant   رستوران
A lot of new restaurants have started up in the region.
چندین رستوران جدید در منطقه شروع به کار کرده‌اند.
church   کلیسا
She goes to church every Sunday.
او هر یکشنبه به کلیسا می‌رود.
store   مغازه
The store is open until late on Wednesdays.
چهارشنبه ها مغازه تا دیر وقت باز است.
palace   کاخ
This magnificent palace took over 20 years to complete.
20 سال طول کشید تا ساخت این کاخ سلطنتی به اتمام برسد.
minaret   گلدسته
Those minarets can be seen from the whole city.
می‌توان از همه جای شهر آن گلدسته‌ها را دید.
mosque   مسجد
The designs for the new mosque have attracted widespread approval.
طراحی‌های مسجد جدید، تایید قشر بزرگی را به همراه داشته است.
southwest   جنوب غربی
We have a house in the southwest of France.
ما در قسمت جنوب غربی فرانسه یک خانه داریم.
west   غرب
Most of the region will be dry tomorrow, but the west will have some rain.
فردا، بیشتر نواحی خشک خواهند بود اما قسمت‌های غربی بارش‌هایی را تجربه خواهند کرد.
southeast   جنوب شرقی
We live in the southeast of the city.
ما در بخش جنوب شرقی شهر زندگی می‌کنیم.
east   شرق
According to the map, the village lies about ten kilometres to the east of here.
طبق نقشه، روستا در حدود ده کیلوکتری اینجا به سمت شرق قرار دارد.
northwest   شمال غربی
Unemployment in the northwest of the country has been falling.
بیکاری در شمال غربی کشور در حال کاهش است.
south   جنوب
The Persian Gulf is in the south of Iran.
خلیج فارس در جنوب ایران است.
northeast    شمال شرقی
Here is the northeast of the country.
اینجا شمال شرقی کشور است
north   شمال
Shemiran is to the north of Tehran.
شمیران در شمال تهران است.
measles   سرخک
The number of deaths from measles fell by 30 per cent.
تعداد تلفات ناشی از سرخک به اندازه‌ی 30 درصد کاهش یافت.
mumps   اوریون
Children are vaccinated against mumps.
کودکان در مقابل اوریون واکسینه می‌شوند.
running nose   آبریزش بینی
My son has running nose.
پسرم آبریزش بینی دارد.
drugstore   داروخانه
If you're going to the drugstore, could you get me something?
اگر داری به داروخانه می‌روی، می‌توانی چیزی برایم بگیری؟
sore throat   گلو درد
She has a sore throat and a fever.
او هم گلو درد دارد و هم تب.
nurse   پرستار
The door opened and a nurse came into the room.
در باز شد و یک پرستار به داخل اتاق آمد.
sore eyes   چشم درد
She can't see right because she has sore eyes.
او نمی‌تواند خوب ببیند چون که چشم درد دارد.
doctor   پزشک
The doctor prescribed some medication.
پزشک چند دارو تجویز کرد.
stomachache   دل درد
I've been dealing with this stomachache since morning.
از صبح است که دارم با این دل درد دست و پنجه نرم می‌کنم.
hospital   بیمارستان
She spent a week in the hospital last year.
او پارسال یک هفته را در بیمارستان گذراند.
toothache   دندان درد
I have a terrible toothache today.
امروز دندان درد شدیدی دارم.
have a temperature/fever   تب داشتن
Finally the child's fever began to decrease.
سرانجام تب کودک شروع به پایین آمدن کرد.
backache   کمردرد
Gardening gives me a severe backache.
باغبانی کمر درد شدیدی برایم به بار می‌آورد.
sneeze   عطسه
When you sneeze, put your hand in front of your mouth.
وقتی عطسه می‌کنی، دستت را جلوی دهانت بگیر.
headache   سردرد
I had a terrible headache, but even so I went to school.
سردرد بسیار شدیدی داشتم اما با این حال به مدرسه رفتم.
cough   سرفه
I can hear my father's cough.
می‌توانم صدای سرفه پدرم را بشنوم.
patient   بیمار
Many patients in the hospital were more ill than she was.
بسیاری از بیماران بیمارستان، از او بیمارتر بودند.
play sports   ورزش کردن
I love playing sport with my friends.
من ورزش کردن با دوستانم را بسیار دوست دارم.
study lessons   درس خواندن
she always studies the lessons after school.
او همیشه بعد از مدرسه درس هایش را می خواند.
climb a mountain   کوهنوردی کردن
climbing the Towchal mountain is difficult.
کوهنوردی کردن درکوه های توچال دشوار است.
relax   استراحت کردن
we should relax after school.
ما باید بعد از مدرسه استراحت کنیم.
go-shopping   خرید کردن
My mother went shopping yesterday.
مادرم دیروز به خرید رفت.
go to library   رفتن به کتابخانه
Zahra goes to the library to study her lessons.
زهرا برای خواندن درس هایش به کتابخانه می رود.
go to school   رفتن به مدرسه
Students go to school every day.
دانش آموزان هرروز به مدرسه می روند.
day   روز
It took us almost a day to get here.
تقریبا یک روز طول کشید که به اینجا برسیم.
watch TV   تماشا کردن تلویزیون
You will watch TV after you finish your homework.
بعد از اتمام تکالیفت تلویزیون تماشا خواهی کرد.
visit relatives   ملاقات خویشاوندان
We visit our relatives in Nowruz.
ما خویشاوندانمان را در نوروز ملاقات می کنیم.
go to the gym   رفتن به باشگاه
He goes to the gym every afternoon.
او هرروز عصر به باشگاه می رود.
week   هفته
We go to the cinema about once a week.
ما تقریبا هر هفته یک بار به سینما می رویم.
night   شب
Ashkan is dealing with a severe toothache since last night.
اشکان از دیشب در حال دست و پنجه نرم کردن با دندان درد شدیدش است.
afternoon   بعد از ظهر، عصر
He goes to the gym every afternoon.
او هرروز عصر به باشگاه می رود.
morning   صبح
He uses the public metro every morning .
او هرروز صبح از متروی عمومی استفاده می کند
Friday   جمعه
I haven't spoken to him since last Friday.
از جمعه ی گذشته تا حالا با او صحبت نکرده ام.
Thursday   پنج شنبه
The shops stay open late on Thursdays.
پنج شنبه ها، مغازه ها تا دیر وقت باز هستند.
weekend   آخر هفته
I have a lot of homework to do over the weekend.
تکالیف زیادی دارم که باید این آخر هفته آنها را انجام دهم.
Wednesday   چهارشنبه
The restaurant is always closed on Wednesdays.
رستوران همیشه چهارشنبه ها تعطیل است.
Tuesday   سه شنبه
The work has to be finished by next Tuesday.
این کار باید تا سه شنبه ی هفته آینده تمام شده باشد.
Monday   دوشنبه
We will be meeting next Monday.
دوشننبه ی هفته ی آینده همدیگر را خواهیم دید.
Sunday   یکشنبه
I haven't done any exercise since last Sunday.
از یکشنبه ی هفته ی گذشته تا حالا اصلا تمرین نکرده ام.
Saturday   شنبه
Saturday is my favorite day of the week.
شنبه روز مورد علاقه ی من در هفته است.
weekdays   روزهای غیرتعطیل
On weekdays I'm usually in bed by eight o'clock.
در روزهای غیر تعطیل، معمولا تا ساعت 8 صبح در تخت خواب هستم.
Iran   ایران
Today, most caviar comes from the Caspian Sea, and most of that comes from Iran.
امروزه بیشتر خاویار از دریای خزر به دست می آید و بیشتر این خاویار از ایران صید می شود.
countries   کشورها
people of different countries have different culture.
افراد کشورهای مختلف ,فزهنگ های مختلفی دارند
Australia   استرالیا
The kangaroo is the national animal of Australia.
کانگارو حیوان ملی استرالیا است.
South-America   امریکای جنوبی
We're still trying to cut costs here and there on the proposed South American tour.
ما هنوز در تلاشیم تا از هرجا هزینه هایمان را به قصد تور آمریکای جنوبی کاهش دهیم.
North-America   امریکای شمالی
There are bears in the mountains of North America.
در کوهستان های امریکای شمالی خرس وجود دارد.
China   چینی
China is the world's most populous country.
چین پرجمعیت ترین کشور دنیا است.
Africa   افریقا
The biggest desert in the world is the Sahara, in Africa.
بزرگترین بیابان جهان، بیابان صحرا در قاره آفریقا است.
Europe   اروپا
You can travel across Europe with your passport
شما می توانید با پاسپورتتان در کل اروپا سفر کنید.
Asia   آسیا
Many tropical fruits come from South America and Southeast Asia.
بسیاری از میوه های استوایی از نواحی جنوب امریکا و نواحی جنوب شرقی آسیا می آیند.
continents   قاره ها
The continents make up about 25% of the earth's crust.
قاره ها در مجموع 25 درصد از سطح زمین را تشکیل می دهند.
play volleyball   والیبال بازی کردن
Why did you play volleyball with these people?
چرا با این افراد والیبال بازی کردی؟
play badminton   بدمینتون بازی کردن
Sina loves to play badminton.
سینا بدمینتون بازی کردن را دوست دارد.
play chess   شطرنج بازی کردن
She is good at playing chess.
او خوب شطرنج بازی می‌کند.
play tennis   تنیس بازی کردن
Jack can't play tennis with you since he is injured.
جک به دلیل مصدومیتش نمی‌تواند با تو تنیس بازی کند.
play football   فوتبال بازی کردن
Most of the boys like to play football.
بیشتر پسرها فوتبال بازی کردن را دوست دارند.
play ping-pong   پینگ پنگ بازی کردن
Alireza usually plays ping-pong around here.
علیرضا معمولا در این حوالی پینگ پونگ بازی می‌کند.
work with a computer   کار کردن با کامپیوتر
Everyone should know how to work with a computer.
همه باید بدانند چطور با کامپیوتر کار کنند.
play basketball   بسکتبال بازی کردن
I used to play basketball with my friends everyday.
قبلا هر روز با دوستانم بسکتبال بازی می‌کردم.
draw a picture   نقاشی کشیدن
Ali drew an awesome picture of the nearby tree.
علی نقاشی زیبایی از درختی که در آن نزدیکی بود کشید.
ride a bicycle   دوچرخه سواری
Can you ride a bicycle?
می‌توانی دوچرخه سوار کنی؟
ride a horse   اسب سواری
I learned how to ride a horse when I was six.
وقتی شش سالم بود اسب سواری را آموختم.
take photos   عکس گرفتن
The photographer took some nice photos of the sunset.
عکاس عکس‌های زیبایی از غروب خورشید گرفت.
run   دویدن
Don't run, the ground is wet.
ندو، زمین خیس است.
tell a story   قصه گفتن
I really like telling a story for you.
من واقعا قصه گفتن برای تو را دوست دارم.
make a cake   کیک پختن
When are you going to make the cake?
چه زمانی می‌خواهی کیک را بپزی؟
search the Web   جستجو کردن در شبکه
We should search the web to find it.
ما باید برای یافتن آن در شبکه اینترنت جستجو کنیم.
cook food   غذا پختن
I don't cook food very often.
من زیاد آشپزی نمی‌کنم.
swim   شنا کردن
I learned to swim when I was five.
وقتی 5 ساله بودم شنا کردن را یاد گرفتم.
make tea   چای دم کردن
Please make some tea for us.
لطفا برای ما کمی چای دم کنید.
do a puzzle   حل پازل
Babak does the puzzle in 4 hours.
بابک پازل را در 4 ساعت حل می‌کند.
act in movies   فیلم بازی کردن
Niloofar acts in comedy movies.
نیلوفر در فیلم‌های کمدی بازی می‌کند.
draw   کشیدن
The children drew pictures of their families.
کودکان نقاشی‌هایی از خانواده‌های خود کشیدند.
speak (English)   صحبت کردن (انگلیسی)
Would you mind speaking more slowly, please?
ممکن است لطفا کمی آهسته‌تر صحبت کنید؟
type   تایپ کردن
She asked me to type a couple of letters.
او از من خواست که چند نامه بنویسم.
recite the Holy Quran   قرائت قران مقدس
The teacher asked the students to recite the Holy Quran.
معلم از دانش آموزان خواست قرآن مقدس را قرائت کنند.