Result  
Correct:4+5 +20
New words:4+10 +40
Incorrect:0-2 0
Not Answered:0-1 0
 Saved Time (min.): 0+1 0
Total Score: +60
travel abroad   سفر به خارج از کشور
He traveled abroad in order to continue his studies.
او برای ادامه تحصیلات و مطالعاتش به خارج از کشور سفر کرد.
tourist   گردشگر
Millions of tourists visit Rome every year.
هر ساله، میلیون ها توریست از رم دیدن می کنند.
airport   فرودگاه
Mehrabad airport is one of Tehran's airports.
فرودگاه مهراباد یکی از فرودگاه های شهر تهران است
destination   مقصد
Tehran was our final destination.
تهران آخرین مقصد ما بود.
Iran   ایران
Most caviar comes from the Caspian Sea, especially from Iran.
بیشتر خاویار دنیا از دریای خزر، مخصوصا ایران، به دست می آید.
Italy   ایتالیا
The Romans lived in Italy more than 2,000 years ago.
رومی ها بیش از 2000 سال قبل در ایتالیا زندگی می کردند.
Spain   اسپانیا
Pablo Picasso was born in Malaga, Spain, in 1881.
پابلو پبکاسو در سال 1881 در مالاگای اسپانیا به دنیا آمد.
France   فرانسه
France makes a lot of movies.
فرانسه فیلم های زیادی می سازد.
Egypt   مصر
Cairo, the capital of Egypt, is one of the most crowded cities in the world.
قاهره، پایتخت مصر، یکی از شلوغ ترین شهر های دنیا است.
Brazil   برزیل
Brazil is now the largest grower of sugar cane in the world.
امروزه، برزیل بزرگترین تولیدکننده نیشکر در دنیا است.
pilgrim    زائر
There are many pilgrims in Mashhad.
زائران زیادی در مشهد هستند.
booklet   دفترچه
Booklet is a very short book that contains information.
دفترچه کتاب کوچکی است که حاوی اطلاعات است.
site   مکان
Here is a good site for a deep well.
اینجا جای خوبی برای حفر چاهی عمیق است.
vacation   تعطیلات- مرخصی
We saw many vacationing Japanese there.
در آنجا ژاپنی های زیادی را که در تعطیلات بودند دیدیم.
plan   برنامه - نقشه
We should have a plan for the future.
ما باید برای آینده برنامه داشته باشیم.
agent   مامور
My brother was a police agent.
برادرم یک مامور پلیس بود
choice   انتخاب
Now you know all the facts, you can make a wise choice.
حالا که همه ی حقایق را می دانی، می توانی عاقلانه انتخاب کنی.
hospitable   مهمان نواز
The villagers were very hospitable towards anyone who passed through.
روستائیان نسبت به همه ی رهگذران مهمان نواز بودند.
China   چین
China is the world's most populous country.
چین پرجمعیت ترین کشور دنیا است.
Beijing   پکن
We visited Beijing last summer.
ما تابستان گذشته از پکن بازدید کردیم.
India   هند
India is an exciting country and Mumbai is one of its biggest cities.
هند کشوری هیجان انگیز است و بمبئی یکی از بزرگترین شهرهای آن است.
Taj Mahal   تاج محل
Taj Mahal was constructed with special materials
تاج محل با استفاده از مواد خاصی ساخته شده است.
historical site   مکان تاریخی
We visited the historical sites of the country.
ما مکان های تاریخی کشور را دیدیم.
website   وبگاه
There are so many visitors to the website.
تعداد بازدیدکنندگان این وبگاه زیاد است.
international   بین المللی
The cease- fire is supervised by international organizations.
آتش بس از سوی سازمان های بین المللی نظارت می شود.
pyramids   اهرام
There are no pyramids in Europe.
هیچ هرمی در اروپا وجود ندارد.
billion   میلیارد
The government has invested billions of Tomans in the project.
دولت میلیارد ها تومان در این پروژه سرمایه گذاری کرده است.
desert   بیابان
They were lost in the desert for nine days.
آن‌ها نه روز در بیابان گم شده بودند.
entertainment   تفریح- سرگرمی
There was also music and swimming for entertainment
برای سرگرمی موسیقی و شنا هم وجود داشت.
culture   فرهنگ
They are people of a different culture.
انها مردمانی با فرهنگی متفاوت هستند.
Africa   افریقا
I had a great time on my trip to Africa.
در سفرم به آفریقا اوقات خوشی را سپری کردم.
Peru   پرو
Part of the lake is in Peru.
قسمتی از این دریاچه در کشور پرو قرار دارد.
traveler   مسافر
Travelers and farmers are at times annoyed by mosquitoes.
مسافران و کشاورزان هر از گاهی از وجود پشه ها رنج می برند.
delicious   خوشمزه
Kebab is a delicious food.
کباب غذای خوشمزه ای است.
traditional   سنتی
You can eat traditional Mexican food in this restaurant.
شما می توانید غذاهای سنتی مکزیکی را در این رستوران میل کنید.
train ticket   بلیط قطار
I lost my train ticket, what should I do?
بلیط قطارم را گم کرده ام , باید چکار کنم؟
by air   از راه هوایی
I like travelling by air.
من مسافرت هوایی را دوست دارم.
Correct answers
paradise   بهشت
This school is really a paradise for children.
این مدرسه واقعا برای بچه ها مثل بهشت است.
ancient   باستانی
In ancient times, people lived in this valley.
در زمان های باستان، مردم در این دره زندگی می کردند.
range   چراگاه/دامنه
Range is a land covered with grass and used by cattle.
چراگاه زمینی است که ازعلف پوشیده شده و توسط احشام استفاده می شود.
ceremony    جشن
Last night was my sister's wedding ceremony.
دیشب مراسم ازدواج خواهر من بود.